Identifikátor tabuliek pre projekt:   
Názov databázy:   
Užívateľ databázy:   
Heslo pre vstup do databázy:   
Host pre databázu: